top of page

Warunki usługi

1 Zakres

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do przyszłych relacji biznesowych z przedsiębiorcami, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Jeżeli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe, niniejszym zaprzecza się ich ważności; stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na to zgodziliśmy.

2. Partner umowny, zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest z NL Galerie GmbH.

Umieszczając w sklepie internetowym dzieła sztuki, obrazy, druki itp., składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na ten przedmiot. Możesz początkowo umieścić nasze dzieła sztuki, grafiki, obrazy itp. w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie zamawiania. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania oferty towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Zaraz po wysłaniu zamówienia otrzymasz e-mailem kolejne potwierdzenie.

Wiążącą umowę można również zawrzeć wcześniej w następujący sposób:

  • Jeśli wybrałeś płatność kartą kredytową, umowa zostaje zawarta w momencie obciążenia karty kredytowej.

  • Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Ciebie dyspozycji płatności PayPal.

  • Jeśli wybrałeś metodę płatności przelewem SOFORT, umowa wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia zlecenia płatniczego do SOFORT GmbH.

  • Jeśli zdecydowałeś się zapłacić poleceniem zapłaty, umowa wchodzi w życie z chwilą obciążenia rachunku.

Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

Tekst umowy nie jest przez nas przechowywany.

3. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej o wysokości kosztów wysyłki możesz dowiedzieć się w ofertach.

Dostarczamy pocztą. Istnieje możliwość samodzielnego odbioru towaru w NL Galerie GmbH, Griesgasse 10, 5020 Salzburg – Austria

4. Płatność

We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności dla Austrii i Niemiec. Płatności na rzecz Klarna dokonuje się każdorazowo:

•  Faktura Klarna:  Kupując na konto w Klarna, zawsze otrzymujesz towar jako pierwszy i zawsze masz 14 dniowy termin płatności.  Pełne warunki zakupu na konto w przypadku dostaw do Niemiec można znaleźć  tutaj  a pełne warunki zakupu na rachunek w przypadku dostaw do Austrii można znaleźć  tutaj .

•  Zakup na raty Klarna:  Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za swój zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR) lub na innych warunkach określonych w kasie. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym warunki i standardowe europejskie informacje o kredycie konsumenckim, zobacz  tutaj . Zakup na raty jest oferowany tylko w Niemczech.

•  Natychmiastowy przelew bankowy

•  Karta kredytowa  (Visa/ Mastercard/ American Express)

•  obciążenie debetowe

Opcje płatności są oferowane w ramach kasy Klarna. 

Możesz znaleźć więcej informacji i warunki korzystania z usługi Klarna Checkout  tutaj  dla Niemiec i  tutaj  dla Austrii.

Otrzymasz ogólne informacje o Klarna  tutaj

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych Klarna dla  Niemcy  i dla  Austria  leczony.

Ponadto NL Galerie GmbH oferuje następujące alternatywne metody płatności:

• Płatność z góry

Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

• Paypal

Kwotę faktury płacisz za pośrednictwem dostawcy internetowego Paypal. Musisz się tam zarejestrować lub najpierw zarejestrować, uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić nam zlecenie płatności (wyjątek: dostęp dla gości). Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy opisane w zasadach odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

6. Zachowanie tytułu 

Towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązuje również: Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Możesz odsprzedać zastrzeżone towary w zwykłym toku działalności; Z góry cedujesz na nas wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony jest łączony czy mieszany z nową rzeczą – w wysokości kwoty faktury, a my tę cesję akceptujemy. Pozostajesz upoważniony do ściągania roszczeń, ale możemy również ściągać roszczenia sami, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych.

7. Uszkodzenia w transporcie

Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów do dostawcy i natychmiastowy kontakt. Pominięcie reklamacji lub kontaktu nie ma wpływu na Twoje roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności na Twoje prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Gwarancja i gwarancje

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą obowiązywać oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: W każdej chwili możesz skontaktować się z naszą obsługą klienta przez e-mail. od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00 E-mail:  biuro@nl-galerie.com

9. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy pełną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników

  • w przypadku urazu życia, kończyny lub zdrowia

  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków

  • dla przyrzeczeń gwarancyjnych, jeśli zostały uzgodnione

  • o ile obszar stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i do przestrzegania których partner umowy może regularnie powoływać się (obowiązki kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania z naszej strony, naszym przedstawicielom prawnym lub pełnomocnikom, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy zazwyczaj oczekiwać.

W pozostałej części roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Rozstrzyganie sporów

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust.1 rozporządzenia ODR i § 36 VSBG
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

 

11. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo austriackie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży.

Jeżeli jesteś handlowcem w rozumieniu Kodeksu Handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy nami a Tobą jest nasze miejsce prowadzenia działalności.

bottom of page