top of page
Screenshot 2019-04-10_21-34-09-820_edite

wat is zijn naam

 

Over Whatshisname (Sebastian Burdon)
Hij werd geboren in het oosten van Polen in 1982. Tegenwoordig woont en werkt hij in Londen, VK. Op 7-jarige leeftijd heeft hij  begon zijn eerste digitale kunst te maken met Atari 130 XE. Nadat hij  verhuisde in 2006 naar Londen  en heeft gewerkt als assistent van gevestigde Britse kunstenaars, creëert hij  kunst maken met zowel digitale als traditionele media.

Het doel van mijn kunst is om uit te drukken wat niet in woorden kan worden uitgedrukt. Ik wil de kijker aanmoedigen om naar de omgeving te kijken en die op een spottende, onorthodoxe manier in vraag te stellen.
Een alias "Whatshisname" is geïnspireerd door het feit dat ik de namen van andere artiesten en het nummer "Whatshername" van Green Day niet meer weet.

 

Over Whatshisname (Sebastian Burdon)
Ik ben in 1982 in Oost-Polen geboren. Tegenwoordig woont en werkt hij in Londen, VK. l
  begon op 7-jarige leeftijd met het maken van zijn eerste digitale kunst terwijl hij de Atari 130 XE gebruikte. Na in 2006 naar Londen te zijn verhuisd en als assistent van gerenommeerde Britse kunstenaars te hebben gewerkt, maak ik met zowel digitale als traditionele media. Het doel van mijn kunst is om uit te drukken wat niet met woorden kan worden uitgedrukt. Ik wil de kijker aanmoedigen om naar de omringende wereld te kijken en die op een spottende, onorthodoxe manier in vraag te stellen.
Een alias "Whatshisname" is geïnspireerd door het feit dat ik moeite heb om de namen van andere artiesten te onthouden en door het nummer "Whatshername" van Green Day.

bottom of page